4 september 08:00-12:00

Så skapar du en mer användardriven vård och omsorg

Välkommen på webbkurs tillsammans med Beteendelabbet, författarna till handboken “Nudging i praktiken: Så gör organisationen det lätt att göra rätt”. Nudging och beteendedesign handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. De olika metoder som används är effektiva verktyg för att guida såväl vårdpersonal som patienter i riktning mot önskvärda beteenden.

Denna utbildning ger dig grunderna i en arbetsprocess med verktyg och konkreta beteendetekniker för att du själv ska kunna börja arbeta med beteendeinsatser i din vårdorganisation. Under en förmiddag varvas föreläsningar med praktiska övningar där du lär dig planera och genomföra en lyckad beteendeinsats. Du blir introducerad till Beteenderesan, en arbetsprocess förankrad i forskning och som är praktiskt utprovad inom näringsliv och offentlig sektor. Genom fyra steg får du lära dig hur du kan hjälpa både din vårdpersonal och dina patienter att fatta hållbara beslut.

Kursupplägg

INTRODUKTION
Grundprinciper inom beteendepsykologi och definitionen av ett beteende- Kort bakgrund till beteendedesign som tvärdisciplinärt arbetssätt - Introduktion till Beteenderesan, vår designprocess för beteendedriven innovation 

BETEENDEKOLL
Se din organisations förändringsarbete genom en beteendelins - En systematisk process att bryta ner en utmaning till konkreta målbeteenden - Testa på att formulera en eller flera beteendeutmaning för din verksamhet 

BETEENDEINSIKT
Vad man ska fokusera på hos sina användare, utifrån ett beteendevetenskapligt analys- Teori om mänskligt beslutsfattande och olika ”tankefällor” att känna till när du arbetar med beteendeförändrande insatser- Ta del av metoder från tjänstedesign som hjälper dig att förstå din användare- Testa på att kartlägga beteendeinsikter i ett fiktivt case relevant för ditt fält

BETEENDEINSATS
Kort introduktion till nudging som verktyg för beteendeförändring - Ta del av olika beteendetekniker som visar hur beteendedesign och nudging i praktiken har hjälpt verksamheter att förändra beteenden.- Testa på att matcha beteendeinsikter med beteendeinsatser på ett fiktivt case relevant för ditt fält

BETEENDEPÅVERKAN
Lär dig vad som är viktigt att tänka på för en mer långsiktig strategisk beteendeförändring inom organisationen- Få kunskap om olika sätt att designa ett naturligt kontrollerat fältexperiment

KURSEN RIKTAR SIG TILL
Dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken, till exempel:

– Företrädare för vård, folkhälsa och omsorg
– Kommuner, regioner och myndigheter
– Ledare, politiker och beslutsfattare med intresse för folkhälsofrågor och vård
– Patientorganisationer

När: 4 september 2024

Tid: 08-12 

Pris: 4500 kr exkl. moms. 

Pris inkluderar boken Nudging i praktiken - Så gör organisationen det lätt att göra rätt. 

Anmäl intresse så kontaktar Beteendelabbet dig med mer information 

Var: Vi ses online! Med hjälp av videomötestjänsten Zoom skapar vi en interaktiv och inkluderande dag - vart du än befinner dig.

Betalning sker via fakturering.

Kursledare

Ida Lemoine
ida@beteendelabbet.se

Ida är en av dom som har satt nudging på kartan i Sverige och är en pionjär inom fältet. Hon har flera års erfarenhet av att tillämpa nudging inom både privat och offentlig sektor med goda resultat. Ida är van föreläsare och expert på att designa engagerande workshops och utbildningskoncept. Hon drivs av att sprida kunskap om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken för en mer hållbar utveckling och är en av författarna till handboken Nudging i praktiken, för Natur och Kultur.